Vad är BPH?

BPH betyder Beteende- och Personlighets- beskrivning Hund.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Se ovan i gula fältet, där beskrivs arje moment som ingår.

 

Du som vill läsa mer om BPH kan klicka in här:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/bph/bph-infofolder-a35.pdf

 

Dela den här sidan