Moment 1


Främmande person:

Här dokumenteras hundens kontakbenägenhet, tendens till oro och/eller undvikande
beteenden, behov av att hävda sig eller att visa underkastelse, samt om den avvisar
umgänget med aggression.

Dela den här sidan