Moment 4

Visuell överraskning:

Syftet med momentet är att mäta hundens reaktioner i en situation med hastigt uppdykande objekt som hunden ska associera till en social retning. 

Några av de ”känslor” som bedömts som intressanta och viktiga att iaktta och dokumentera är ex. hur rädd respektive arg hunden blir. Det gäller dels i det inledande skedet -
är hundens första ”tanke” att angrepp är bästa försvar? - men också under den fortsatta delen av momentet, exempelvis hur lätt hunden har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse.

Dela den här sidan